FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

न.पा भित्र नक्शा पास नगरी बनेका घरहरुको अभिलेखिकरणका लागि जरुरी सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागि नयाँ दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

भूकम्प प्रभावित निजि आवास लगत सङ्कलन सम्बन्धी जरुरी सूचना

२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भई पहेलो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण

२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भई रातो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण

Pages