FAQs Complain Problems

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका सचिवालय तथा शाखाहरु

S.N. सचिवालय / महाशाखा / शाखा भवन / तल्ला Room No. कर्मचारीको नाम पद मोवाइल नं.
1 क - पहिलो तल्ला 10 पवन श्रेष्ठ वरिष्ठ कम्प्युटर सहायक ९८६०६७४७१६
2 क - दोस्रो तल्ला 16 सचिन बज्राचार्य कम्प्युटर सहायक ९८४०३५४११३
3 क - पहिलो तल्ला 12 राम बहादुर के.सी. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५१२७४१११
4 क - पहिलो तल्ला 8 केशब सिलवाल वरिष्ठ कानून अधिकृत, महाशाखा प्रमुख (सूचना अधिकारी) ९८५११२५०९०
5 क - भुई तल्ला 7 भोलानाथ बास्कोटा वरिष्ठ सहायक ९८०८८४१८९८
6 ख - भुई तल्ला 19 निरज चक्रधर शाखा प्रमुख ९८५११५६१७६
7 ख - तेस्रो तल्ला 29 सन्दिप प्रजापति वरिष्ठ कम्प्युटर सहायक ९८६०९७९५७१
8 क - पहिलो तल्ला 11 सुमित्रा पौडेल वरिष्ठ लेखा अधिकृत ९८४२६८४१८५
9 ग - भुई तल्ला 31 रबिन भक्त श्रेष्ठ शाखा प्रमुख ९८४९०९०११९
10 क - पहिलो तल्ला 9 उपेन्द्र प्रसाद काफ्ले अधिकृत स्तर छैठौँ ९८४१३७७४४२
11 ग - दोस्रो तल्ला 45 ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्ट वरिष्ठ विद्यालय निरिक्षक, महाशाखा प्रमुख ९८५११७४१६८
12 ग - दोस्रो तल्ला 46 कुमारी शान्ती धामी प्राविधिक सहायक ९८४८४५८४८८
13 ग - तेस्रो तल्ला 47 रजिया चौधरी शाखा प्रमुख ९८५१११७२६२
14 वडा नं. १ नर बहादुर ठकुरी वरिष्ठ कविराज निरिक्षक ९८५१२०५०३६
15 ग - पहिलो तल्ला 38 श्रीकृष्ण प्रजापति वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ९८६०५९२४२५
16 ख - दोस्रो तल्ला 27 ई. सत्यनारायण साह वरिष्ठ इन्जिनियर, महाशाखा प्रमुख ९८५१०८९६२१
17 ख - पहिलो तल्ला 23 ई. गणेश देवि प्रजापति शाखा प्रमुख ९८४१२०५३१७
18 क - भुई तल्ला 2 ई. सन्तोष कुमार अधिकारी वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर ९८५१०८३०३६
19 ख - दोस्रो तल्ला 26 ई.कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शाखा प्रमुख
20 ख - पहिलो तल्ला 22 ई. रविन्द्र श्रेष्ठ वरिष्ठ इन्जिनियर ९८४१२०५३११
21 ग - तेस्रो तल्ला 48 तुलसी भक्त तको वरिष्ठ सामुदायिक विकास अधिकृत, महाशाखा प्रमुख ९८४१२८५५२५
22 ग - दोस्रो तल्ला 43 अभयन्द्र रंजित शाखा प्रमुख ९८४१३११५०२
23 सावित्रा भट्टराई सापकोटा वरिष्ठ सहायक ९८४९०९१५९८
24 ग - पहिलो तल्ला 41 होमा देवी उप्रेती सहायक वागवानी विकास अधिकृत ९८४९०५७५३५
25 वडा नं. ९ ठर कुमार थापा सहायक पशु चिकित्सक ९८४१४३१२७०
26 क - पहिलो तल्ला 15 हरिस थापा मगर नगर प्रहरी जवान ९८४१८०७४५९