FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

हैजा प्रकोप रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना !

आगामी आ.व.२०७९।८० को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि राय सुझाव प्रधान गरिदिनुहुन अनुरोध

गैह्र सरकारी सामाजिक संस्थाहरुका लागि सूचना

दलित वा अल्पसङ्ख्यक र महिला सदस्य (नगर कार्यपालिका) पदको निर्वाचन परिणामको घोषणा,नगर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन २०७९

Pages