FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कक्षा ११ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

संस्थागत विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी निर्देशन

अतिरिक्त क्रियाकलाप (करातें, नृत्य र कम्प्युटर) शिक्षकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

पूर्व प्राथमिक विद्यालय (मन्टेश्वरी / किन्डर गार्टेन) अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना

तह वृद्धिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।(२०८१-०३-१८)

Pages