FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भूकम्पवाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौता शिविर सम्वन्धि सुचना

आ.व. ०७३/७४ मा जनसहभागीतामा आधारीत सडक सोलार बत्ती सम्बन्धी काम गर्ने सोलार कम्पनीहरुको सूची

निजि आवास पुनर्निर्माणको लागि छनौट भई सिफारिस भएका लाभग्राहीहरुको बाँकी वडाहरुको सूची

नाता प्रमाणित तथा पञ्जीकरणको कार्य वडा कार्यलयबाट हुने जरुरी सूचना

निजि आवास पुनर्निर्माणको लागि छनौट भई सिफारिस भएका लाभग्राहीहरुको सूची

Pages