FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सवारीसाधान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहान !!!

शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (२०७४/१२/०१)

औषधि खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (२०७४/१२/०१)

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना(सोलार बत्ती, ट्राफिक आइल्याण्ड )

स्वास्थ्य चौकी मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा हस्तान्तरण सम्बन्धमा !!!

बोडे,नगदेश,थिमि, बालकुमारी र लोकन्थली स्वास्थ्य चौकीहरु मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा हस्तान्तरण भइ आएका छन् | 

Pages