FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भूकम्प प्रभावित निजि आवास लगत सङ्कलन सम्बन्धी जरुरी सूचना

२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भई पहेलो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण

२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भई रातो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण

अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रयोग पुस्तिका

काठमाण्डौं उपत्यका बिकास प्रधिकरणको सुचना

Pages