FAQs Complain Problems

प्रकासन

S.N.
Document Title
आ.व. Post date Documents
1 आ.व. २०८०/८१ मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण २०८०।०८१ 4 weeks 1 day PDF icon List of Firms 2080-81 (१- १५४).pdf, PDF icon सुचीकृत सस्थाहरु १५५-२०४.pdf, PDF icon सुचीकृत सस्थाहरु २०५-२६५.pdf, PDF icon सुचीकृत सस्थाहरु २६६-३०२.pdf, PDF icon सुचीकृत सस्थाहरु ३०३-३११.pdf
2 सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८० २०८०।०८१ 1 month 6 days PDF icon तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०.pdf
3 हाम्रो मध्यपुर थिमि (वर्ष १, अंक १, चैत्र २०८०) २०८०।०८१ 1 month 3 weeks PDF icon FinalMTM वर्ष १, अंक १, चैत्र २०८०.pdf
4 सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८० २०८०।०८१ 4 months 5 days PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०.pdf
5 औषधी उपचार वापतको रकम दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक देखि पौष) नामवली प्रकाशन सम्बन्धमा २०८०।०८१ 4 months 5 days PDF icon औषधी उपचार भुक्तानी कार्तिक देखि पुष.pdf
6 औषधी उपचार वापतको रकम प्रथम त्रैमासिक (साउन देखि असोज) नामवली प्रकाशन सम्बन्धमा २०८०।०८१ 6 months 1 week PDF icon औषधी उपचार भुक्तानी साउन देखि असोज.pdf

Pages