FAQs Complain Problems

प्रकासन

सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
सूचनाको हक सम्बन्धी दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
सूचनाको हक सम्बन्धी पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८
गन्तव्य मध्यपुर थिमि
आ.व. २०७६/७७ मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण