FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सूचना (२०७६/०९/१८)

कम्पोस्ट बिन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सूचना (२०७६/०९/१५)

शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७६/०९/०८)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६/०७/२७ गतेको गोरखापत्रको पृष्ठ नं. २ मा प्रकाशित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना |

Pages