FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ट्रिपर ट्रक (सवारी साधन) क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट खरिद सम्बन्धी सूचना

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

डेस्कटप कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा ट्याब्लेट खरिद सम्बन्धी सिल्बंधी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

Pages