FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७६/११/२१)

शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७६/१०/०८)

मिति २०७६/१०/०८ गते बुधबारको नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ नं. ४ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना |

शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७६/०९/२१)

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सूचना (२०७६/०९/१८)

कम्पोस्ट बिन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सूचना (२०७६/०९/१५)

Pages