FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा पूर्व प्राथमिक (इसिडी) शिक्षक तथा अतिरिक्त कृयाकलाप शिक्षकको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

क्षयरोग मुक्त अभियान संयोजकको अन्तवार्ता सम्बन्धी सूचना

म.थि.न.पा को मिति २०८०।१२।०७ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

साझेदार संस्था छनौट सम्बन्धी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना (२०८०-१२-१७)

कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०-१२-१६)

Pages