FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

म.थि.न.पा को मिति २०८१।०१।३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निवेदन र नवीकरणको लागि Biometric Verfication अनिवार्य सम्बन्धमा

Invitation for Electronic Sealed Quotation (2081-02-03)

कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। (२०८१।०२।०२)

करार सेवामा पूर्व प्राथमिक (इसिडी) शिक्षकको नतिजा प्रकाशन एवं अन्तरवार्तामा उपस्थिति सम्बन्धमा।

Pages