FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचनामुलक विज्ञापन वापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने सम्बन्धी सूचना !

कक्षा ८ को परिक्षाको समय तालिका प्रकाशन गरिएको सूचना

मिति २०७९।०९।१३ गते प्रकाशित (विज्ञापन नं. १।२०७९।०८०) पशु चिकित्सक पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना

छुट सहितको व्यवसाय दर्ता अभियान सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

Pages