FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

S.N. Photo Name Designation Section Phone Email
176 सुवेन्द्र कायष्ठ नगर प्रहरी ९८५११३०५०१
177 भिम देव भट्ट नगर प्रहरी ९८४३१५१८३०
178 रन्जन खड्का नगर प्रहरी ९८६३६३९३३७
179 श्रणन कुमार खड्का नगर प्रहरी ९८४७७४५६९१
180 सुजन श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१९०९०९४
181 सागर श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८१३६०९९६९
182 अनिश सिपाई नगर प्रहरी ९८४१९२६१४३
183 रबि बजु नगर प्रहरी ९८६४२३८१६४
184 विकास प्रजापति नगर प्रहरी ९८४५७६९९६१
185 बुद्धिमान श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१९४७९८४
186 प्रदिप साहुखल नगर प्रहरी ९८१३८५३८७९
187 बुद्धलक्ष्मी (सुवाल) अधिकारी नगर प्रहरी ९८२३०४४१७६
188 नविन मानन्धर नगर प्रहरी ९८४३६३३५४०
189 हरिस थापा मगर नगर प्रहरी ९८४१८०७४५९
190 विष्णु के.सी नगर प्रहरी ९८४१७१५७१४
191 अमित बाग श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८०३१४१०६१
192 सुदिन श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१०९७४८७
193 बिसर्जन श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१६१०३९९
194 डम्बर कुमारी श्रेष्ठ सि.अ.न.मी. लोकन्थली स्वास्थ्य चौकी ९८४३१६९०७०
195 शान्ती आचार्य पौडेल सि.अ.न.मी. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, कौशलटार ९८४९०५७३०० acharyashanti789@gmail.com
196 गायत्री कुमारी श्रेष्ठ सि.अ.न.मी. बालकुमारी स्वास्थ्य चौकी ९८४१३५७१३५
197 ममता श्रेष्ठ सि.अ.न.मी. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, भुलाँखेल ९८०८२४१२६१
198 रमा राना मगर सि.अ.न.मी. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, कौशलटार ९८०८३४८९१५
199 शुशिला देवी भण्डारी सि.अ.न.मी. नगदेश स्वास्थ्य चौकी ९८४१५३४४८३
200 शान्ती कार्की थापा सि.अ.न.मी. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, जातिगाल ९८४९५७०४५०

Pages