FAQs Complain Problems

प्रकासन

S.N.
Document Title
आ.व. Post date Documents
7 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८० २०८०।०८१ 7 months 1 week PDF icon प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०८०.pdf
8 मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको मौलिक स्थान नाम संकलन, अभिलेखिकरण तथा प्रतिष्ठापन प्रतिवेदन २०८०।०८१ 7 months 2 weeks PDF icon मौलिक स्थान नाम संकलन, अभिलेखिकरण तथा प्रतिष्ठापन प्रतिवेदन.pdf
9 मुलुकी देवानी संहिताको परिचय २०८०।०८१ 8 months 1 week PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
10 मध्यपुर थिमि नपा क्षेत्र भित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण २०८०।०८१ 10 months 3 days PDF icon मध्यपुर थिमि नगरपालिका सार्वजनिक जग्गाको बिबरण_0.pdf
11 सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९ 10 months 1 week PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
12 सूचनाको हक सम्बन्धी तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९ 1 year 1 month PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf

Pages