FAQs Complain Problems

प्रकासन

S.N.
Document Title
आ.व. Post date Documents
13 आ.व. २०७९/८० मा म.थि.न.पा.मा सूचिकृत फर्महरुको विवरण 1 year 5 months PDF icon List of Firms 2079-80.pdf
14 सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८ 1 year 5 months PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८..pdf
15 सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८ 1 year 8 months PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८.pdf.pdf
16 सूचनाको हक सम्बन्धी दोश्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८ 2 years 2 weeks PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf.pdf
17 सूचनाको हक सम्बन्धी पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८ 2 years 4 months PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf
18 गन्तव्य मध्यपुर थिमि 3 years 1 month PDF icon गन्तव्य मध्यपुर थिमि.pdf

Pages