FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

म.थि.न.पा को मिति २०८०।१२।०७ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

साझेदार संस्था छनौट सम्बन्धी प्रस्ताव आह्ववानको सूचना (२०८०-१२-१७)

कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०८०-१२-१६)

बोलपत्र / प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०-१२-१४)

सहकारी संस्थाहरुको सम्पूर्ण ऋृणी सदस्यहरुलाई संस्थाबाट लिएको ऋृण तिर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages