FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

किसान सूचिकरण निरन्तरता कार्यक्रमका लागि गणक/सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धि दरखास्त आश्वान गरिएको सूचना

Invitation for Electronic Bids (2080-09-04)

च्याउ पकेट विकास कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

कृषि औजार ईलेक्ट्रिक स्प्रेयर वितरण तथा प्लाष्टिक टनेल निर्माण गर्नका लागि ५०% अनुदानमा प्लाष्टिक वितरण गर्ने कार्यक्रम

Invitation for Electronic Sealed Quotation

Pages