FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०८०।८१ को दोस्रो त्रैमासिकको सामाजिक भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना

बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धमा।

बाबु आमा विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना (२०८०।०९।१७)

तह वृद्धिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना २०८०।८१

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (२०८०-०९-०९)

Pages