FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

पकेट क्षेत्र स्थापना सम्बन्धी सूचना

६५ भन्दा माथि उमेर समुहका लागि कोभिड १९ खोप सम्बन्धी सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना (२०७७/११/१९)

कार्यालयको लागि आवश्यक सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र विक्री कक्ष सहितको हाट बजार निर्माण सम्बन्धी सूचना

Pages