FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जग्गा खण्डिकरण, भौतिक संरचना निर्माण तथा फेरबदल र हक हस्तान्तरण गर्न रोक्का सम्बन्धी सूचना संशोधन

स्थानीय बिदा सम्बन्धी सूचना

कक्षा थप अनुमति सम्बन्धी सूचना

आधारभुत तह (कक्षा ८) का लागि आवेदन फाराम भर्ने/भराउने सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Pages