FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

S.N. Photo Name Designation Sectionsort descending Phone Email
1 सुवेन्द्र कायष्ठ नगर प्रहरी ९८५११३०५०१
2 सुदिन श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१०९७४८७
3 बुद्धलक्ष्मी (सुवाल) अधिकारी नगर प्रहरी ९८२३०४४१७६
4 सुन्दर श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४९७०६००८
5 अनिश सिपाई नगर प्रहरी ९८४१९२६१४३
6 भिम देव भट्ट नगर प्रहरी ९८४३१५१८३०
7 बिसर्जन श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१६१०३९९
8 गीता श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी ९८४१९५६६०६
9 नविन मानन्धर नगर प्रहरी ९८४३६३३५४०
10 रबि बजु नगर प्रहरी ९८६४२३८१६४
11 रन्जन खड्का नगर प्रहरी ९८६३६३९३३७
12 हरि कृष्ण श्रेष्ठ इलेक्ट्रिशियन तृतीय श्रेणी ९८४१७५५७९३
13 हरिस थापा मगर नगर प्रहरी ९८४१८०७४५९
14 विकास प्रजापति नगर प्रहरी ९८४५७६९९६१
15 सागर लामिछाने नगर प्रहरी ९८६०९०६८४६
16 श्रणन कुमार खड्का नगर प्रहरी ९८४७७४५६९१
17 गुण केशरी श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी ९८४३१९९०९३
18 विष्णु के.सी नगर प्रहरी ९८४१७१५७१४
19 बुद्धिमान श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१९४७९८४
20 मदन कृष्ण श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१६०५०९६
21 सुजन श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८४१९०९०९४
22 रजिया चौधरी अधिकृत स्तर सातौं ९८५१११७२६२ raziachaudhary529@gmail.com
23 पुन कुमार प्रजापति नगर प्रहरी ९८६०२७९९४३
24 अमित बाग श्रेष्ठ नगर प्रहरी ९८०३१४१०६१
25 प्रदिप साहुखल नगर प्रहरी ९८१३८५३८७९

Pages