FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण भाद्र मसान्त भित्र गर्नुपर्ने, विवरण अध्यावधिक तथा EFT मार्फत भत्ता वितरण सम्बन्धी वडाका कर्मचारीज्यूहरू सँग छलफल कार्यक्रम