FAQs Complain Problems

दलित वा अल्पसङ्ख्यक र महिला सदस्य (नगर कार्यपालिका) पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएका मनोनयनपत्रहरु मिति २०७९।०२।१४ मा जाँच गर्दा कानून बमोजिम कायम रहेको उम्मेदवारको नामावली