FAQs Complain Problems

करार सेवामा पूर्व प्राथमिक (इसिडी) शिक्षक तथा अतिरिक्त कृयाकलाप शिक्षकको परीक्षा मिति २०८१।०१।१५ तोकिएको सम्बन्धमा