FAQs Complain Problems

एम.आइ.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६ साल मंसिर १९ गते बिहिबारको डोलेश्वर राष्ट्रिय दैनिकको पृष्ठ १ मा प्रकाशन भएको एम.आइ.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना