FAQs Complain Problems

समितिहरु

S.N.
नाम
समिति पद ठेगाना फोन नं. Photo
1 सुरेन्द्र श्रेष्ठ श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति संयोजक ९८५१००६२०९
2 विजय कृष्ण श्रेष्ठ न्यायीक समिति, श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति संयोजक, सदस्य ९८४१३३४४०२
3 सरस्वती खड्का श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति सदस्य १ नं. वडा कार्यालय, लोहकिल्थली ९८४१६४६२९४
4 उजला थापा श्रेष्ठ श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति सदस्य ८ नं. वडा कार्यालय, बोडे ९८४१७९९९०१
5 सिता विश्‍वकर्मा श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय, चपाचो ९८४०१२७७३६
6 तुल्सी राम प्रजापती न्यायीक समिति सदस्य ६ नं. वडा कार्यालय, चपाचो ९८४१४८२९२२
7 रन्जय कार्की न्यायीक समिति सदस्य ९ नं. वडा कार्यालय, सिन्टिटार ९८५११४५३०२
8 बालकृष्ण परियार श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति सदस्य ९८४९३२०४५९