FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रममा प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७६/१०/०८)

मिति २०७६/१०/०८ गते बुधबारको नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ नं. ४ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना |

शिलबन्दी बोलपत्र / दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सूचना (२०७६/०९/२१)

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सूचना (२०७६/०९/१८)

Pages