FAQs Complain Problems

Urban Health Center, Nikoshera

English

Shova Shahi

Personal Email: 
shahishova078@gmail.com
Phone: 
9869665369

Purna Keshari Prajapati

Phone: 
9880067172

Anuradha Karmacharya

Phone: 
9849170124

Sushila Prajapati

Phone: 
9841531433

Sabina Awal

Personal Email: 
cancerian.sabina@gmail.com
Phone: 
9841654904