FAQs Complain Problems

Internal Management Section

English

Rajesh Shrestha

Phone: 
9802031413

Bhagawata Bhattarai

Personal Email: 
adhikarianju12@gmail.com
Phone: 
9849930158

Hari Krishna Shrestha

Phone: 
9841755793

Nabina Basnet

Phone: 
9841099450

Niraj Chakradhar

Personal Email: 
nirajchakradhar@gmail.com
Phone: 
9851156176

भवन / तल्ला:

Room No: 
19