FAQs Complain Problems

Municipality Police Force

English

Ranjan Khadka

Phone: 
9863639337

Bhim Dev Bhatta

Phone: 
9843151830

Subendra Kayastha

Phone: 
9851130501

Pun Kumar Prajapati

Phone: 
9860279943

Sundar Shrestha

Phone: 
9849706008

Pages