FAQs Complain Problems

प्रकाशन

S.N.
Title
आ.व. Post Date Attachment
7 Introduction to the Civil Code २०८०।०८१ 5 months 2 weeks PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
8 Details of Government and Public Lands within Madhyapur Thimi Municipality Area 2080-81 7 months 1 week PDF icon मध्यपुर थिमि नगरपालिका सार्वजनिक जग्गाको बिबरण_0.pdf
9 Fourth Quarterly Report on Right to Information 2079 7 months 2 weeks PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
10 Third Quarterly Report on Right to Information 2079 10 months 3 weeks PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
11 Second Quarterly Report on Right to Information 2079 1 year 1 month PDF icon सूचनाको हक सम्बन्धी द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf
12 First Quarterly Report on Right to Information 2079 1 year 4 months PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९.pdf

Pages