FAQs Complain Problems

Nalanda Bidya Mandir, Sanothimi

Basant Aryal
Personal Email: 
nalandavidhyamandir.bkt@gmail.com
Phone: 
9851094908
Telephone No: 
01-6637095