FAQs Complain Problems

नावालक प्रमाणपत्र सिफारिस

लाग्ने समय: 
२० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र,
  • जन्मदर्ता  प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि,
  • चालु आ.व. सम्मको सम्पूर्ण करहरु तिरेको रसिद, गर्भवती महिला निवेदक भएमा नियमित जाँच/खोपको प्रमाण,
  • नाबालक अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने,
  • दुबै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति ।