FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

S.N. Photo Name Designation Section Phone Emailsort descending
26 संजय पोखरेल वडा सचिव ६ नं. वडा कार्यालय, चपाचो ९८५११११४७३ sanjay.pokharel@gmail.com
27 सुनिल होना इन्जिनियर १ नं. वडा कार्यालय, लोहकिल्थली ९८५११०८४४०
28 रोशन जोशी इन्जिनियर ५ नं. वडा कार्यालय, भुलाँखेल ९८४१७१५४०६
29 द्रुपता पण्डित अधिकृत स्तर छैठौँ महिला बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा ९८४१६८५०२० panditdurpata@gmail.com
30 तारा प्रजापति सि.अ.हे.व.अ जनस्वास्थ्य शाखा ९८४१६५२७१७ taraprajapati2034@gmail.com
31 सुरेश कुमार राई अधिकृत स्तर छैठौँ उद्योग सहकारी तथा रोजगारी प्रवर्द्धन शाखा ९८४२९०५१२९ mthimisahakari@gmail.com
32 प्रेम लाल भासिमा इन्जिनियर पूर्वाधार विकास महाशाखा ९८५११२८६१४
33 सन्तनु श्रेष्ठ इन्जिनियर पूर्वाधार विकास महाशाखा ९८४९०३८२३०
34 भावना थापा इन्जिनियर नक्शा शाखा ९८४१३९८५२८
35 कान्ता ढुंगाना निमित्त वडा सचिव ७ नं. वडा कार्यालय, नगदेश ९८४३०४९४२० dhunganakanta@gmail.com
36 होमा देवी उप्रेती सहायक वागवानी विकास अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८४९०५७५३५
37 सुप्रिम श्रेष्ठ इन्जिनियर २ नं. वडा कार्यालय, जातिगाल ९८४१८८४९१४
38 मनिषा श्रेष्ठ इन्जिनियर ४ नं. वडा कार्यालय, बालकुमारी ९८४९९८५६२६
39 उपेन्द्र प्रसाद काफ्ले अधिकृत स्तर छैठौँ कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८४१३७७४४२
40 किरण श्रेष्ठ इन्जिनियर ६ नं. वडा कार्यालय, चपाचो ९८५११९६४३४
41 सुरक्षा सिजापति इन्जिनियर ७ नं. वडा कार्यालय, नगदेश ९८०१०२१६१३
42 सागर खमु श्रेष्ठ इन्जिनियर ८ नं. वडा कार्यालय, बोदे ९८४३७२४४०९
43 डेविड प्रजापति इन्जिनियर ९ नं. वडा कार्यालय, सिन्टिटार ९८४१६२०६२०
44 सुदिप कुमार मिश्र ज.स्वा.नि. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, कौशलटार ९८४१८१६७७८ Sudipin.community@gmail.com
45 बरुण कुमार झा ज.स्वा.नि. लोकन्थली स्वास्थ्य चौकी ९८४१५६३७७५ jhabarun3775@gmail.com
46 श्याम कुमार थापा ज.स्वा.नि. बालकुमारी स्वास्थ्य चौकी ९८४१४४५५५८ shyamretro38@gmail.com
47 मन्जु गैरे ज.स्वा.नि. शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, निकोशेरा ९८५४०४५६३१
48 सरोज कुमार राय ज.स्वा.नि. नगदेश स्वास्थ्य चौकी +९७७ ९८४४०५७७२९ 1sarojray@gmail.com
49 ईन्द्र आचार्य ज.स्वा.नि. नगदेश स्वास्थ्य चौकी ९८५७६२९७१५ iacharya58@gmail.com
50 खगेन्द्र ढकाल ज.स्वा.नि. लोकन्थली स्वास्थ्य चौकी ९८५२८४९०३५ khagendradh@gmail.com

Pages